Meer over de gestaltvisie

Meer over de gestaltvisie: we zijn allemaal deel van een groter geheel


 


De Gestaltvisie gaat er van uit dat we als individu een deel zijn van het grotere geheel (mijn nabije omgeving, mijn cultuur, de wereld…) en dat we ook voortdurend in wisselwerking zijn met dit grotere geheel. Door deze voortdurende wisselwerking worden we gevormd en geven we ook mee vorm aan dit geheel.

Gedreven door onze noden, behoeften en verlangens, zoeken we als individu steeds opnieuw verbinding tot onze omgeving. In deze verhouding tot onze omgeving worden we uitgenodigd ons steeds opnieuw creatief aan te passen, d.w.z. om onze wederzijdse noden, verlangens, behoeften en mogelijkheden op elkaar af te stemmen en in evenwicht te brengen. Dit proces van creatieve aanpassing herhaalt zich voortdurend.


Belangrijke veranderingen kunnen tot gevolg hebben dat het tot dan bereikte evenwicht niet meer voldoet. Wanneer je bvb. één van je ouders verliest, je een conflict krijgt op je werk, je partner andere verwachtingen stelt of weg valt …, wordt je vermogen om een nieuw evenwicht te vinden uitgedaagd.

Dit proces van creatieve aanpassing verloopt vaak niet ideaal. 

Cultuur, opvoeding, niet verwerkte ervaringen, kunnen ons blokkeren en onze mogelijkheden om op een andere manier om te gaan met een nieuwe situatie sterk beperken.


De Gestalttherapeut probeert dit geblokkeerde proces van creatieve aanpassing opnieuw op gang te brengen, door je probleem of klacht te bekijken vanuit hoe je als persoon in relatie gaat met je omgeving en je omgeving met jou. We vestigen onze aandacht op wat er zich hier en nu in het contact met je omgeving voordoet. De Gestalttherapeut probeert ik je besef ( “awareness”) van deze ervaring te verhogen. Het gaat hier zowel om het verstandelijk bewust zijn en de lijfelijke gewaarwording als om de betekenis die je aan die beleving geeft. Door dit besef kom je tot een beter contact met jouw nood en de noden van je omgeving. Op die manier krijg je zicht op en voeling met de totale situatie.


Op termijn ontwikkel je door dit besef energie tot verandering en kom je in actie. Die actie heeft doorgaans te maken met het uitproberen van nieuw gedrag.

Vervolgens evalueren we en proberen we het nieuwe te integreren.

Tijdens dit hele proces leer je je eigen hulpbronnen aanspreken, zodat je op termijn weer alleen (in wisselwerking – in hernieuwd contact met anderen!) verder op weg kan. De Gestalttherapeut maakt met andere woorden op termijn zichzelf overbodig.


Wie zich verder wil informeren over Gestalttherapie kan o.a. terecht op www.ivc.be.