voor wie

Voor wie?


 


We richten ons tot jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen met diverse hulpvragen:


 

•  contact- en communicatieproblemen


•  relationele problemen


•  stress en burn-out


•  depressie, lusteloosheid, zich gespannen voelen, verdriet


•  psychosomatische klachten


•  verlieservaringen


•  gezins- en relatieproblemen


•  opvoedingsproblemen


•  angst, faalangst, sociale angst...


•  gebrek aan assertiviteit


•  niet tot keuzes komen


•  eenzaamheid


•  zelfverwerkelijking


•  vragen rond zingeving, existentiële vragen